Mielec: ul. Korczaka 33A, 39-300, tel: (17) 788-27-14, Kraków tel: (12) 394-60-30
Blog
Posted in

Co ile przysługuje odzież robocza? Wszystko, co należy wiedzieć

W wielu sytuacjach, pracodawca jest zobligowany do tego, aby zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom specjalną odzież roboczą. Co więcej, musi być ona wymieniana co jakiś czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarówno rodzaje odzieży oraz obuwia roboczego, jak i okres ich użytkowania są ustalane przez pracodawcę i powinny znaleźć się w regulaminie pracy.

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież roboczą?

Obowiązek dostarczenia pracownikowi specjalnej odzieży roboczej zawarty jest w Kodeksie Pracy i pracodawca musi bezwględnie go przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort oraz higienę pracy. Jest on zobligowany do tego, by zakupić odzież i obuwie ochronne – nieodpłatnie – w dwóch przypadkach, jakie są precyzyjnie określone w przepisach prawnych. Pierwszą sytuacją jest, gdy odzież osobista danego pracownika może ulec zabrudzeniu bądź zniszczeniu podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. W drugim przypadku, pracodawca musi dostarczyć odzież roboczą ze względu na panujące wymagania zarówno technologiczne, jak i sanitarne.

Odzież i obuwie przyznawane są nieodpłatnie. Warto wiedzieć, że stanowią one własność pracodawcy. Co więcej, jeśli dochodzi do ich zniszczenia lub zagubienia, to pracownik jest zobowiązany zwrócić swojemu szefowi kwotę, jaka jest równowartością zniszczonego wyposażenia.

Co ile należy się nowa odzież robocza?

Dla wielu pracodawców, bardzo wątpliwą kwestią jest czas, co ile należy wymieniać odzież i obuwie robocze, aby pracownik mógł wykonywać obowiązki zgodnie z normami prawnymi, zachowując bezpieczeństwo i higienę pracy. W tym przypadku okres przydatności tego wyposażenia jest kwestią umowną – to ustalenia zawierane pomiędzy pracodawcą a zatrudnianymi przez niego pracownikami. 

Prowadzone są specjalne konsultacje, w efekcie których w zakładach pracy powstają tabele. Dotyczą one przydziału zarówno ubrań, butów, jak i środków ochronnych, jakie należy zapewnić pracownikom. Można w niej znaleźć szczegółowe terminy, jakie zobowiązują pracodawcę do wydawania nowej odzieży roboczej. Czas ten zależy od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia zabrudzenia bądź zniszczenia.

Czy możliwe jest korzystanie z odzieży własnej?

Warto wiedzieć, że przepisy prawa pozwalają na to, by pracownicy wykorzystywali własne obuwie bądź odzież także do czynności zawodowych. Jednak jest to precyzyjnie określone w Kodeksie Pracy i należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim to pracodawca powinien ustalić wykaz stanowisk, gdzie dopuszczalne jest noszenie własnych ubrań. Dalej pracownik musi wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Bardzo ważne jest, by zarówno odzież, jak i obuwie spełniały wymagania BHP. 

Kiedy nie można korzystać z własnej odzieży? Gdy wykonywane są czynności związane z obsługą maszyn oraz urządzeń technicznych. Ponadto wtedy, kiedy pracownik narażony jest na intensywne, nieustanne brudzenie czy skażenie ubrań i butów różnorodnymi środkami chemicznymi, zakaźnymi czy promieniotwórczymi.

TOP
TWÓJ KOSZYK 0
SKLEP

Korczaka 33A, 39-300 Mielec
Pychowicka 7, 30-364 Kraków

info@bhp-sklep.com.pl
biuro@kamex.biz.pl

Mielec: tel/fax: (17) 788-27-14
Kraków: tel.: 12 394-60-30