Mielec: ul. Korczaka 33A, 39-300, tel: (17) 788-27-14, Kraków tel: (12) 394-60-30
Blog
Posted in

Kto zapewnia ubranie robocze? Jak wyliczyć ekwiwalent za ubranie robocze?

Praca zawodowa wiąże się niekiedy z wykonywaniem czynności, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, bezpieczeństwo czy nawet życie. W wielu zawodach wskazane jest wtedy wybieranej specjalnej odzieży roboczej, która ma zapewnić odpowiednią ochronę osobistą. Dzięki dedykowanym ubraniom, pracownicy mogą czuć się bezpiecznie i wygodnie niezależnie od panujących warunków. To po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek, aby zapewnić swojemu zespołowi wszystkie środki BHP. Czy wiesz, kto powinien zagwarantować odzież roboczą i czy przysługuje jakikolwiek ekwiwalent za nią?

Odzież robocza – kto powinien ją zapewnić? Pracownik czy pracodawca?

Wykonywanie wielu różnorodnych prac zawodowych wiąże się z posiadaniem specjalnej odzieży roboczej jako zamiennik dla prywatnych ubrań. Każdy pracownik, który w związku ze swoim stanowiskiem mógłby zniszczyć swój strój, narazić go na poważne zabrudzenia czy w związku z nim spowodować wypadek przy pracy, musi wybierać wyłącznie dedykowaną odzież roboczą. Jest ona wymagana także wtedy, gdy nasze indywidualne ubrania nie spełniają wymogów ani sanitarnych, ani BHP. Ze względu na panujące warunki pracy, należy wtedy wybierać strój i ubrania robocze, które zagwarantują bezpieczeństwo, spokój i komfort.

To po stronie osoby zatrudniającej leży obowiązek zapewnienia pracownikom należytej ochrony w postaci odpowiedniej odzieży roboczej. Niezależnie od tego, czy pracodawca zatrudnia w swoim zakładzie wyłącznie jedną osobę, czy ich większą liczbę, zawsze musi zagwarantować strój spełniający wszelkie wymagania bądź ekwiwalent za niego. Wymagania te są ściśle określone w Kodeksie pracy. Jeśli pracodawca chce samodzielnie dostarczać odzież i obuwie robocze, musi wspomnieć o tym w wewnętrznych przepisach danego zakładu pracy, wprowadzając karty przydziału odzieży.

Jaki ekwiwalent za ubranie robocze przysługuje pracownikowi?

Nie da się ukryć, że w wielu zakładach pracy, pracodawca unika konieczności samodzielnego zakupu odzieży roboczej dla swoich pracowników. Przepisy mówią, że tylko określone przypadki kładą na barkach osoby zatrudniającej konieczność zapewnienia zespołowi zarówno stroju, jak i butów. Wygodniejszym i prostszym rozwiązaniem jest uwolnienie się od tego zadania poprzez wypłacanie pracownikom ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej. Wysokość tego ekwiwalentu powinna być adekwatna do obecnych cen – wydatek, który ponosi pracownik, powinien zostać w pełni pokryty przez zakład pracy. 

Co z praniem ubrania roboczego?

Dla wielu pracowników kwestią sporną jest nie tylko samo otrzymanie ubrania roboczego, ale utrzymanie go w należytej czystości. Jeśli po stronie pracownika leży samodzielne zadbanie o strój, wtedy osoba zatrudniająca zobligowana jest do wypłacania mu odpowiedniego ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. To, ile pieniędzy otrzyma ona w ramach ekwiwalentu, zależy od wydatków, które ponoszone są za owe czyszczenie. Przepisy prawa pracy nie mowią szczegółowo o tym, jaka wysokość ekwiwalentu jest górna, dlatego jego suma musi zostać określona w jasny i precyzyjny sposób właśnie w przepisach zakładu pracy. 

TOP
TWÓJ KOSZYK 0
SKLEP

Korczaka 33A, 39-300 Mielec
Pychowicka 7, 30-364 Kraków

info@bhp-sklep.com.pl
biuro@kamex.biz.pl

Mielec: tel/fax: (17) 788-27-14
Kraków: tel.: 12 394-60-30