Mielec: ul. Korczaka 33A, 39-300 Mielec tel: (17) 788-27-14

Kraków: ul. Zdunów 42, 30-428 Kraków tel: (12) 394-60-30

Technologie
Posted in

Odporność szybek

CHEMIKALIA ULTRA-DURA OPTIDUR 4C PLUS OPTIDUR NC INFRADUR PLUS SUPRAVISION (wewnątrz) SUPRAVISION (zewnątrz)

Aceton

+ + +

Kwas mrówkowy (30%)

o + + + + +

Etanol

+ + + + + +

Amoniak (10%)

+ + + + + +

Glikol etylenowy

+ + + + + +

Benzen

+ + +

Octan butylu

+ + +

Butanol

+ + + + + +

Cyklohexanol

+ + +

Eter dwuetylowy

+ + + + +

Fluorowodór (5%)

+ + o + +

Aldehyd propylenowy

o + + + + +

Ług potasowy (30%)

+ + + + o

Metanol

+ + + + +

Ług sodowy (30%)

+ + + + o

Kwas solny (20%)

+ + + + +

Kwas siarkowy (50%)

+ + + o/- +

Toluen

+ + +

Trójchloroetylen

+ + +

Benzyna normal

+ + + + o +

Benzyna super

+ + +

Xylen

+ + +

 

CHLOROWANE WĘGLOWODORY

 

CHLOROMETYLEN

 –  –  +  –  –  +

1, 1,2 TRÓJCHLOROETYLN

 –  –  +  +  –  +

CZTEROCHLOREK WĘGLA

 –  –  +  +  +  +

Legenda:
      + odporna 
      o ograniczona odporność 
      – nieodporna 

 
Test:

 
Szybki z poszczególnymi powłokami zostały poddane działaniu poszczególnych związków chemicznych przez okres 2 minut.

TOP

TWÓJ KOSZYK 0

SKLEP

Korczaka 33A, 39-300 Mielec
Pychowicka 7, 30-364 Kraków